اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
نمایش بامدادی 02:00
دلنوازان بازپخش 02:30
قند پارسی 03:30
ققنوس 03:45
با صحیفه 05:05
ساحل نیاز 05:20
از نگاه سالکان 05:50
رشنا ت 06:00
بچه های گلستان 06:40
خبر سراسری 08:00
قند و عسل 08:30
سفرنامه زنده 09:10
مرواریرهای بهشت 09:57
گلستان بهاری 10:00
من زمین را دوست دارم 13:00
ترنم و ترانه 13:10
آگهی بازرگانی 13:55
خبر سراسری 14:00
ورزش در گلستان زنده 15:00
سفرنامه 16:00
صدای آبادی 17:30
دلنوازان زنده 21:05
قصه شب 23:00
آوای کتاب ت 23:30