رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
آوای کتاب 00:00
نجوای نیاز 03:10
دلنوازان ت 03:35
یک جرعه عاشقی 05:00
از نگاه سالکان 05:20
دعای ندبه 06:30
راز و نیاز 12:20
ترنم و ترانه 13:05
تا آسمان 20:20
نمایش 21:30
نوای دل 22:30