جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
آوای کتاب 00:00
دلنوازان ت 03:35
نجوای نیاز 04:00
یک جرعه عاشقی 05:00
از نگاه سالکان 05:20
پاسخگو 09:05
راز و نیاز 11:20
ترنم و ترانه 13:05
پیام تندرستی 17:00
نمایش 21:30
نوای دل 22:30