حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۲۵ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اسما ... اذان ظهر 00:45
بازپخش خانه محبت 03:25
بازپخش لحظه ملکوتی 05:00
سرود جمهوری اسلامی ایران 06:00
دعای صباح 06:10
پزشک شما 09:05
بازپخش سینمایی 11:05
مستند تولیدی 11:35
میان برنامه 12:20
باز پخش فیلم سینمایی 13:25
میان برنامه 14:55
بازپخش دیوار به دیوار 15:00
آگهی بازرگانی 15:55
خبر 16:00
اولکام 16:14
قاب سفید 16:50
آگهی بازرگانی 16:57
خبر ترکمنی 17:00
یادگیری برتر 17:15
قاب سفید 17:50
آگهی بازرگانی 17:55
مستند تولیدی 18:50
آگهی بازرگانی 19:55
خبر 20:00
سریال دیوار به دیوار 20:40
در استان 22:05
مستند تولیدی 22:10
فیلم سینمایی 23:00
خبر 23:00
سینمایی 23:50