رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش هفتگی

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بازپخش سینمایی 00:10
بازپخش خانه محبت 03:25
بازپخش لحظه ملکوتی 05:00
ویژه اذان صبح 05:30
سرود جمهوری اسلامی ایران 06:00
دعای صباح 06:10
مستند تامینی 07:10
بازپخش سریال 08:15
سینمایی انیمیشن 08:40
مستند تامینی 11:00
قاب فیروزه ای 11:30
اسما ... اذان ظهر 11:40
ویژه اذان ظهر 13:00
فیلم سینمایی 13:20
میان برنامه 14:20
گلستان نگارستان ایران 14:50
خبر 16:00
خبر ترکمنی 17:00
حرف آخر مشارکتی 17:10
نمکدون 17:45
بازپخش سریال 18:10
برق مشارکتی 18:40
آگهی بازرگانی 19:55
خبر 20:00
اذان مغرب 20:20
شبهای هیرکان 21:10
خبر 23:00
سریال تلویزیونی 23:30