جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش هفتگی

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بازپخش سینمایی 00:10
بازپخش لحظه ملکوتی 05:00
سرود جمهوری اسلامی ایران 06:00
دعای صباح 06:10
مستند تامینی 07:10
بازپخش سریال 08:15
سینمایی انیمیشن 08:40
مستند تامینی 11:00
ویژه اذان ظهر 11:55
لحظه ملکوتی 12:10
گلستان نگارستان ایران 14:50
خبر 16:00
خبر ترکمنی 17:00
حرف آخر مشارکتی 17:10
بازپخش سریال 18:10
آگهی بازرگانی 19:55
خبر 20:00
خبر 23:00
سریال تلویزیونی 23:30