رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش هفتگی

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بازپخش سینمایی 00:10
بازپخش لحظه ملکوتی 05:00
ویژه اذان صبح 05:30
سرود جمهوری اسلامی ایران 06:00
دعای ندبه 06:10
ایرانگرد 07:10
بازپخش سریال نون خ 08:15
سینمایی انیمیشن 08:40
کودک-تولیدی 11:10
اسما ... اذان ظهر 11:40
ویژه اذان ظهر 13:00
فیلم سینمایی 13:20
میان برنامه 14:20
گلستان نگارستان ایران 14:50
نیمکت 15:50
دعای سمات 17:40
بازپخش سریال نون خ 18:10
دعای سمات 18:50
اذان مغرب 20:20
خبر 23:00
سریال نون خ 23:30