حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بازپخش سینمایی 00:10
بازپخش خانه محبت 03:25
بازپخش لحظه ملکوتی 05:00
سرود جمهوری اسلامی ایران 06:00
دعای صباح 06:10
بازپخش سریال 08:15
پزشک شما 09:05
لحظه ملکوتی 11:10
اسما ... اذان ظهر 11:40
باز پخش فیلم سینمایی 12:10
میان برنامه 14:20
میان برنامه 14:55
آگهی بازرگانی 15:55
خبر 16:00
اولکام 16:14
آگهی بازرگانی 16:57
خبر ترکمنی 17:00
حرف آخر 17:15
آگهی بازرگانی 17:55
آگهی بازرگانی 19:55
خبر 20:00
منابع طبیعی 20:50
درسهایی از قرآن 22:15
خبر 23:00
سریا اک نیو 23:25
سینمایی 23:50