رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
آوای کتاب 00:00
دلنوازان ت 03:35
ساحل نیاز 04:40
یک جرعه عاشقی 05:00
از نگاه سالکان 05:20
بچه های گلستان 06:35
گلستان سلام 07:00
روزنه 09:05
راز و نیاز 12:20
ترنم و ترانه 13:05
رندانه 17:45
نوای دل 22:30