رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
آوای کتاب 00:00
نجوای نیاز 03:10
دلنوازان ت 03:35
یک جرعه عاشقی 05:00
از نگاه سالکان 05:20
بچه های گلستان 06:35
گلستان سلام 07:00
روزنه 09:05
گلستان در آییینه تاریخ 11:15
راز و نیاز 12:20
ترنم و ترانه 13:05
تکرار روزنه 15:30
رندانه 17:45
تا آسمان 20:20
نمایش 21:30
نوای دل 22:30