اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
گل گشت تاریخی 00:30
نمایش بامدادی 02:00
تامین پخش 03:30
از نگاه سالکان 05:10
چارشو 06:30
بچه های گلستان 06:40
گلستان سلام 07:30
خبر سراسری 08:00
خبر استان 10:00
خانه ما 10:10
راز و نیاز 11:10
پرسش و پاسخ 13:00
آگهی بازرگانی 13:55
خبر سراسری 14:00
پیرغلامان 15:40
خبر استان 16:00
صدای آبادی 16:30
تا آسمان 17:20
ساعت جوانی 18:00
رندانه 18:45
گلستانه 19:00
نمایش 20:30
پرسش و پاسخ 21:00
قصه شب 23:00
آوای کتاب ت 23:30