جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

جذب ایده

 

 

جذب ایده و طرح تلویزیون

هویت شما قبل از استفاده از این پورتلت باید احراز شود.

هم استانی عزیز

اگر مایل هستید سوژه اي را به ما معرفي كنيد كه ارزش توليد داشته باشه و ما تا كنون از طرح يا ساخت آن غفلت كرده ايم ، يا جايي بسيار ديدني و بكر در استان وجود داره و ما تاكنون به آن نپرداخته ايم و يا موضوعات خوبي هست كه طرح آن خيلي تأثيرگذاره ، مي تونيد طرح اوليه آن را براي ما بفرستيد ، تا با رعايت امانتداري به نام شما ثبت و به توليد آن اقدام شود.