رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

فرکانس هاي پخش صدا

 

 

فرکانس هاي پخش رادیو

فرکانس هاي پخش صدا

  فرکانس

صدا ( Radio )

 

FM استاني 94/3 ( MHz )
شبکه جوان 88/3
شبکه ورزش 92/3
شبکه معارف 96/3
شبکه عربي 99/1
شبکه پيام 104/5
شبکه ورزش 92/5
 
FM سراسري راديو ايران 90/3 ( MHz )
سراسري قرآن 100/3
سراسري فرهنگ 106/3
  مشخصات
ماهواره ( Satellite ) Name

Iran Sat

badr

Arab Sat 2,3

Frequency Rate 12264 MHz
Symbol Rate 27500
FEC 3/4
Polarization Horizontal
  کانال
ديجيتال (Dijital) 15 شبکه راديويي (UHF-36)
594MHZ
1 شبکه راديويي (UHF-42)
642MHZ

شبکه رادیویی گلستان

آنالوگ / FM  94.3

دیجیتال / کانال 21 فرکانس 474

AM گرگان : 1368 KHZ

AM گنبد : 747 KHZ

AM رادیو سراسری : 1539 KHZ

AM برونمرزی: 1449 KHZ

استگاه گرگان

ایستگاه درازنو

ch 29

ch 23

ch21

ch 39

رادیو پیام

رادیو گرگان

رادیو گرگان

رادیو پیام

رادیو آوا

رادیو برونمرزی

رادیو برونمرزی

رادیو آوا

رادیو معارف

 

 

رادیو معارف

رادیو قرآن

 

 

رادیو قرآن

رادیو تلاوت

 

 

رادیو تلاوت

رادیو دانش

 

 

رادیو دانش

رادیو فرهنگ

 

 

رادیو فرهنگ

رادیو سلامت

 

 

رادیو سلامت

رادیو ورزش

 

 

رادیو ورزش

رادیو اقتصاد

 

 

رادیو اقتصاد

رادیو تهران

 

 

رادیو تهران

رادیو نمایش

 

 

رادیو نمایش

رادیو ندای اسلام

 

 

رادیو ندای اسلام

رادیو فصلی

 

 

رادیو فصلی

رادیو اشنا

 

 

رادیو اشنا

رادیو ایران

 

 

رادیو ایران

رادیو عربی

 

 

رادیو عربی

رادیو گفتگو

 

 

رادیو گفتگو