سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۸ آذر ۱۴۰۰

فرکانس پخش سیما

 

 

فرکانس های پخش سیما

فرکانس های پخش سیما

فرکانس ماهواره ای شبکه استانی بر روی  ماهواره اینتلست Frequncy :10980         sR0503 | FEC: 3/4 | POL.V

فرکانس ماهواره ای شبکه استانی بر روی  ماهواره بدرFrequncy :12322      SR5300 | FEC: 3/4 | POL.V

ایستگاه درازنو

الف- فرکانس شبکه های تلویزیونی آنالوگ

باند کانال نام کانال
UHF 33 سیمای مرکز گلستان
VHF 6 شبکه یک
VHF 10 شبکه دو
VHF 27 شبکه سه

 

ایستگاه درازنو

ب- فرکانس شبکه های تلویزیونی دیجیتال

کانال 21 کانال 39
شبکه مستند شبکه یک
شبکه شما شبکه دو
شبکه بازار شبکه سه
شبکه نمایش شبکه چهار
شبکه IFILM شبکه تهران
شبکه PRESS شبکه خبر
شبکه ورزش شبکه قرآن
شبکه پویا شبکه آموزش
شبکه مازندران شبه نسیم
شبکه استانی گلستان شبکه سلامت
شبکه افق  

 

ایستگاه گرگان

ج- فرکانس شبکه های تلویزیونی دیجیتال

کانال 23 کانال 29
شبکه مستند شبکه یک
شبکه شما شبکه دو
شبکه بازار شبکه سه
شبکه نمایش شبکه چهار
شبکه IFILM شبکه تهران
شبکه PRESS شبکه خبر
شبکه ورزش شبکه قرآن
شبکه پویا شبکه آموزش
شبکه مازندران شبه نسیم
شبکه استانی گلستان شبکه سلامت
شبکه افق