رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

ابو سهل مسیحی گرگانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

محتوای تولیدات ویژه

ابو سهل مسیحی گرگانی

ابو سهل مسیحی گرگانی


ابو سهل مسیحی گرگانی (چهره ها) استاد بزرگ ابو علی سینا و ابوریحان ابوسهل عیسی بن یحیی مسیحی جرجانی، پزشک، فیلسوف، ریاضی دان، منجم و حکیم نامدار ایرانی قرن چهارم است. در حدود سال 361ق در گرگان(جرجان) زاده شد اما تحصیلات پزشکی خود را در بغداد سپری کرد. ابوسهل به سبب داشتن تقید به دین مسیحیت، به مسیحی معروف بود. درباره مقام علمی وی عده ای از مورخان و دانشمندان مطالبی آورده اند که تمامی دلالت بر ارج و مقام بلند وی در طب و حکمت دارد از جمله قطب الدین در شرح کتاب قانون بوعلی در چند جا بوسهل را بر شیخ الرئیس ترجیح داده همچنین مهذب الدین عبدالرحیم بن علی می گوید:« در میان دانشمندان متقدم و متاخر اطبای نصاری، فردی را ندیدم که در فصاحت عبارت و جودت بیان، بمانند بوسهل مسیحی باشد.» مشهورترین اثر مسیحی کتاب «المائه فی الطب» یا «صد باب» است و چنانکه از نام آن نیز بر می آید شامل صد مقاله در طب است، ارزش این اثر چنان است که نظامی عروضی در کتاب چهارمقاله در باب طب و هدایت طبیب آن را از ملزومات مطالعه پزشکان می داند و شیخ الرئیس بوعلی سینا بنای کتاب قانونش را بر اساس این اثر استاد خود گذارده است. همچنین امین الدوله بن تلمیذ که حواشی ای بر آن نگاشته می گوید:« باید به این کتاب اعتماد داشت چراکه کتابی است کثیر التحقیق و قلیل التکرار، واضح العباره و منتخب العلاج.» سایر آثار این دانشمند برجسته عبارت است از: فی اظهار کلمة الله تعالی فی خلق الانسان، فی العلم الطبیعی، الطب الکلی، فی الجدری، فی الوبا، فی الباه، اختصار کتاب المجسطی، تعبیر الرویا، فی الطاعون و فی النبض. بنابر روایت نظامی، ابوسهل به همراه ابونصر منصور بن عراق، بیرونی، ابن سینا و ابن خمّار در فرمانراویی مأمون بن مأمون و وزارت ابوالحسین سهیلی در دربار خوارزمشاه گرد آمده بودند، تا آنكه سلطان محمود غزنویف حسین بن علی میکائیل را نزد مأمون فرستاد و از وی خواست كه آنان را به دربار وی روانه كند . مأمون پیش از پذیرفتن فرستادة محمود، موضوع را به آگاهی آنان رساند و گفت چون توان سرپیچی از دستور محمود را ندارد، هركه رفتن به دربار او را خوش نمی دارد، از گرگانج بگریزد. ابوسهل و ابن سینا از رفتن به دربار محمود خودداری كردند و از راه بیابان خوارزم(قره قوم) رهسپار شدند. ابن سینا بر پایة احكام نجوم پیش بینی كرد كه راه را گم خواهند كرد و ابوسهل نیز گفت كه از این سفر جان به سلامت نخواهد برد. سرانجام آن دو در بیابان سرگردان شدند، ابوسهل از تشنگی جان سپرد و ابن سینا با دشواری فراوان خود را به ابیورد رساند و سرانجام به جرجان رفت و این واقعه در سال 400 یا 401ق رخ داده است .

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.