حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۷

اجرای طرح هادی در روستای گدم اباد ارسال توسط عطایی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

محتوای تولیدات ویژه

اجرای طرح هادی در روستای گدم اباد ارسال توسط عطایی

اجرای طرح هادی در روستای گدم اباد شهرستان گنبد کاووس با تشکر از دهیاری روستای گدم اباد اقای مهدی یلمه-ارسال توسط عطایی