رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

آق تپه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

محتوای تولیدات ویژه

آق تپه

آق تپه


آق تپه در 15 كیلومتری شمال شرق گنبد كاووس و در350متری جنوب غربی روستای بزاق آباد قرار دارد. كاوش باستان شناسی آن در سال 1379 به سرپرستی دكتر صادق ملك شهمیرزادی انجام شد و سه دوره فرهنگی به نام های فلات عتیق، فلات قدیم و عصر آهن و هخامنشی شناسایی شد. در واقع آق تپه كهن ترین روستای پیش از تاریخ دشت گرگان تا به اكنون در مطالعات باستان شناسایی به حساب می آید كه قدمت آن به بیش از 7500 سال قبل می رسد.
آق تپه برجستگی بیضی شکلی در فاصله ی شانزده کیلومتری شمال شرق شهرستان گنبد کاووس و سیصد و پنجاه متری جنوب غرب روستای بُزَق آباد است که ارتفاع آن از سطح زمین های اطراف حدود 10 متر و طول و عرض آن در محور شمال شرقی جنوب غربی 78×96 متر می باشد. این محوطه در پائیز سال 1379 ه.ش و با سرپرستی دکتر صادق ملک شهمیرزادی مورد کاوش قرار گرفته و نتایج حاصل از آن در همان سال طی کتابی با عنوان آق تپه به چاپ رسیده است.
در نتیجه ی کاوش های انجام شده، چهار دوره ی فرهنگی در این محوطه شناسایی شده است که به ترتیب از قدیمی ترین دوره شامل:
الف) دوره ی فرهنگی فلات عتیق (نوسنگی)
ب) دوره ی فرهنگی فلات قدیم با مشخصه ی سفال نوع چشمه علی
ج) دوره ی فرهنگی مربوط به هزاره ی اول (منحصراً از نوع بقایای تدفینی)
د) نشانه هایی مبنی بر حضور دوره ی هخامنشی
در توصیف سفال های دوره ی اول که با عنوان آق تپه ی III معرفی گردیده اند آمده است که دارای خمیره ای از خاک معمولی هستند که گاهی با ناخالصی شن همراه است و این ناخالصی گاهی به قدری است که به نظر می رسد ماده ی افزوده با شن ریزه مخلوط بوده است. از نگاه کاوشگر خمیره ی سفال به اندازه ی کافی ورز داده نشده و به همین جهت ساخت ظروف ظریف تر مقدور نبوده است. کلیه ی سفال های این دوره دست سازند و در تمامی موارد پوشش غلیظی از گل سطوح سفال ها را می پوشاند. نقوش تزئینی با استفاده از محلول (غلیظ یا رقیق) گل اخری ترسیم شده اند که در نتیجه ی تأثیر حرارت کوره در طیفی از رنگ قرمز تا قهوه ای تیره و حتی قهوه ای سوخته ی نزدیک به سیاه قرار می گیرند.
از نظر فرم و شکل، ظروف متعلق به این دوره اکثراً به شکل کاسه های ساده ای هستند که بیشتر آنها در محلی قبل از اتصال بدنه به کف زاویه ای دارند. لبه ی ظروف اکثراً از نوع کشیده و باریک شده و کف ها از نوع تخت است.

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.