جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

برندگان اخیر در برنامه های صدای مرکز گلستان - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان اخیر در برنامه های صدای مرکز گلستان

برندگان اخیر در برنامه های صدای مرکز گلستان


برندگان اخیر در برنامه های صدای مرکز گلستان:

1-علی سعیدی فراز گالیکش

2-نغمه ایگدری از علی آباد

3-سحر قائمی از گرگان

5-محمدامیر جعفرلو از مراوه تپه

آدرس کوتاه :