جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

برندگان اخیر رادیو برون مرزی گرگان - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان اخیر رادیو برون مرزی گرگان

برندگان اخیر رادیو برون مرزی گرگان


برندگان اخیر رادیو برون مرزی گرگان:

1-عبدالحکیم بهلکه ای

2-عبدی خرمالی

3-خانم ترکزی

آدرس کوتاه :