جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

برندگان اخیر رادیو گرگان - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان اخیر رادیو گرگان

برندگان اخیر رادیو گرگان


هدیه این دوستان از طرف بنیاد امامت استان گلستان تقدیم می گردد:

1-آقای علی اصغر گلوی

2-خانم جباری

3-مریم اسماعیلی

4-صفربی بی بخشنده

5-فاضل رجبلو

آدرس کوتاه :