جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

بچه ها سلام - نمایش محتوای صدا

 

 

بچه ها سلام

بچه ها سلام


بچه ها سلام

آقای سعیدی ، کیهان نوری وفاطمه بنیامین هم در یک بخش کوتاه نمایشی ، موضوع برنامه را کامل میکنند.در برنامه از گزارشهای موضوعی خانم زارعی هم استفاده میشود.


 

آدرس کوتاه :