جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

تفسیر آیه 178 سوره بقره - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

محتوای تولیدات ویژه

تفسیر آیه 178 سوره بقره

تفسیر آیه 178 سوره بقره


تفسیر آیه 178 سوره بقره

 

آیت الله مشکینی:
ای کسانی که ایمان آورده اید ، بر شما درباره کشته شدگان ( به عمد ، حکم ) قصاص نوشته و مقرر شده: آزاد در برابر آزاد ، و برده در برابر برده ، و زن در برابر زن. پس هر که ( هر قاتلی که ) از جانب برادر ( دینی ) خود ( ولیّ مقتول ) مورد چیزی از عفو قرار گرفت ( همه حق قصاص یا بعضی از آن را بخشید یا تبدیل به دیه نمود ) پس ( بر عفوکننده است نسبت به بقیّه یا گرفتن دیه ) پیروی از معروف ، و ( بر قاتل است ) پرداخت دیه به او به نیکی و احسان. این ( دستور که قصاص حکم تخییری است نه واجب معین ) تخفیف و رحمتی است از جانب پروردگارتان. پس هر که بعد از عفو ، تجاوز کرد ( قاتل را کشت ) او را عذابی دردناک خواهد بود.

» آیت الله مکارم شیرازی:
ای افرادی که ایمان آورده اید! حکم قصاص در مورد کشتگان ، بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد ، و برده در برابر برده ، و زن در برابر زن ، پس اگر کسی از سوی برادر ( دینی ) خود ، چیزی به او بخشیده شود ، ( و حکم قصاص او ، تبدیل به خونبها گردد ، ) باید از راه پسندیده پیروی کند. ( و صاحب خون ، حال پرداخت کننده دیه را در نظر بگیرد. ) و او [ قاتل ] نیز ، به نیکی دیه را ( به ولی مقتول ) بپردازد ( و در آن ، مسامحه نکند. ) این ، تخفیف و رحمتی است از ناحیه پروردگار شما! و کسی که بعد از آن ، تجاوز کند ، عذاب دردناکی خواهد داشت.

» آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان):
ای کسانی که ایمان آورده اید قصاص ( جنایاتی که واقع میشود ) بر شما واجب است آزاد در مقابل آزاد و برده در مقابل برده و زن در مقابل زن پس اگر صاحب خون از برادرش ( قاتل ) بگذرد قاتل باید که احسان او را بخوبی تلافی کند و خونبهایی که بدهکار است به طرز خوبی بپردازد ، این خود تخفیفی است از ناحیه پروردگارتان و هم رحمتی است پس اگر کسی بعد از عفو کردن دبه در آورد و از قاتل قصاص بگیرد عذابی دردناک دارد .
» استاد الهی قمشه‌ای
ای اهل ایمان بر شما حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که مرد آزاد در مقابل مرد آزاد ، و بنده را به جای بنده ، و زن را به جای زن قصاص توانید کرد. و چون صاحب خون از قاتل که برادر دینی اوست بخواهد درگذرد کاری است نیکو ، پس قاتل دیه را در کمال خشنودی ادا کند. در این حکم ، تخفیف ( امر قصاص ) و رحمت خداوندی است ، و پس از این دستور ، هر که تجاوز کند او را عذابی سخت خواهد بود.
» استاد مهدی فولادوند:
ای کسانی که ایمان آورده اید ، در باره کشتگان ، بر شما [ حقّ ] قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. و هر کس که از جانب برادر [ دینی ] اش [ یعنی ولیّ مقتول ] ، چیزی [ از حق قصاص ] به او گذشت شود ، [ باید از گذشت ولیّ مقتول ] به طور پسندیده پیروی کند ، و با [ رعایت ] احسان ، [ خونبها را ] به او بپردازد. این [ حکم ] تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست پس هر کس ، بعد از آن از اندازه درگذرد ، وی را عذابی دردناک است.
» جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان):
ای کسانی که ایمان آورده اید ، در مورد کشته شدگان حق قصاص بر شما مقرر شده است . آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن قصاص می شود . پس هر کس مرتکب قتل شد ، و از سوی ولیّ مقتول ، به حکم این که برادر دینی اوست ، چیزی از حق قصاص به وی بخشیده شد ، باید ولیّ مقتول به طور شایسته درصدد گرفتن دیه برآید و قاتل نیز به خوبی و با پرهیز از تأخیری آزاردهنده دیه را بپردازد . این حکم ، تخفیف و رحمتی از جانب پروردگار شماست . پس هر کس بعد از بخشیدن قاتل و گذشت از حق قصاص ، از قانون الهی تجاوز کند و قاتل را قصاص نماید ، او را عذابی دردناک خواهد بود .
» حجت الاسلام انصاریان:
ای اهل ایمان! در مورد کشته شدگان بر شما قصاص مقرّر و لازم شده: آزاد در برابر آزاد ، برده در برابر برده ، زن در برابر زن. پس کسی که [ مرتکب قتل شده چنانچه ] از سوی برادر [ دینی ] اش [ که ولیِّ مقتول است ] مورد چیزی از عفو قرار گرفت [ که به جای قصاص ، دیه و خون بها پرداخت شود ] پس پیروی از روش شایسته و پسندیده [ نسبت به وضع مادی قاتل بر عهده عفو کننده است ] ، و پرداخت دیه و خون بها با نیکویی و خوش رویی [ بر عهده قاتل است ] . این [ حکم ] تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان پس هر که بعد از عفو ، تجاوز کند [ و به قصاص قاتل برخیزد ] برای او عذابی دردناک است.

فاطمه پورمحمدي - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن:‏
اى اهل ایمان بر شما حکم قصاص درباره کشته‏شدگان باین شرح فرض و لازم گردیده است که آزاد را بجاى آزاد و بنده را بجاى بنده و زن را در برابر زن قصاص توانید کرد و چون صاحب خون از قاتل که برادر دینى اوست بخواهد درگذرد و قصاص نکند پس قاتل دیه مقتول را بدهد و صاحب خون بر او سخت نگیرد و بیش از حق خود مطالبه نکند و قاتل با رضایت دیه را بپردازد در این حکم، تخفیف و رحمتى از طرف پروردگار بعمل آمده است پس از این دستور، هر که از آن سرکشى کند و بقاتل ظلم و تعدى روا دارد مشمول عذاب دردناک خواهد گشت.
اى آن کسانى که گرویدید
نوشته شد بر شما قصاص کردن در کشته شده‏ها آزاد بآزاد و بنده به بنده و زن به زن پس هر که عفو کرده شود او را از برادرش چیزى پس از پى رفتنى است بخوبى و ادا کردنى است بسوى او به نیکى آن تخفیفى است از پروردگارتان و رحمتى پس آنکه از حدّ در گذشت پس از آن پس مر او راست عذابى پردرد
محمد به روز سعدآباد - بروجردی
اى مؤمنین حکم قصاص کشته شدگان بر شما واجب شد مرد آزاد در مقابل مرد آزاد و بنده را بجاى بنده زن را بزن میتوانید قصاص کنید و اگر صاحب خون از قاتل که برادر دینى اوست صرف نظر کند بدون دیه یا با دیه کاریست نیکو و قاتل باید در کمال خوشنودى دیه را ادا کند در این حکم تخفیف و رحمتى است از جانب خدا و هر کس از این قانون و حکم سرکشى کند از براى او عذاب دردناکى خواهد بود

» جوامع الجامع:
اى کسانى که ایمان آورده‏اید، حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است، آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن، پس اگر کسى از ناحیه برادر (دینى) خود مورد عفو قرار گیرد (و قصاص نشود) پس قاتل باید دیه مقتول را بدهد و ولى مقتول بر او سخت نگیرد (و بیش از حق خود مطالبه نکند) و قاتل با رضایت دیه را بپردازد، این تخفیف و رحمتى است از ناحیه پروردگار شما و کسى که بعد از آن تجاوز کند (و به قاتل ظلم و تعدى روا دارد) عذاب دردناکى خواهد داشت

سيد علي بهبهاني - تفسیر نور:
اى کسانى که ایمان آورده‏اید! (قانون) قصاص در مورد کشتگان، بر شما (چنین) مقرّر گردیده است: آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن، پس اگر کسى از ناحیه برادر (دینى) خود (یعنى صاحب خون و ولىّ مقتول) مورد عفو قرار گیرد. (یا قصاص او به خون‏بهاتبدیل شود) باید شیوه‏اى پسندیده پیش گیرد و به نیکى (دیه را به ولى مقتول) بپردازد، این حکم تخفیف و رحمتى است از ناحیه پروردگارتان، پس براى کسى که بعد از این (از حکم خدا) تجاوز کند، عذاب درناکى دارد.

ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله:
les croyants! on vous a prescrit le talion Au sujet des tués : homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire Face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. ceci est un allégement de la part de votre Seigneur et une Miséricorde. donc, quiconque après cela transgresse, aura un châtiment douloureux

مرتضي هاديزاده - قرآن منظوم امید مجد:
الا مومنان این قوانین خاص // مقرر شد اینک برای قصاص
که آزاد کس را به آزاد کس // بود برده را نیز بک برده بس
اگر زن شود کشته بهر تقاص // زنی در قبالش بگردد قصاص
به دلها اگر بخششی زنده گشت // ولی دم از خون قاتل گذشت
بباید بپردازند او خونبها // بجبران نیکی ، که گشته رها
برحمت خدا حکمی آماده کرد // برای شما کار را ساده کرد
هر آنکس که نهاد گردن بر آن // به عقبی عذابی ببیند گران

مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل:
‏ای کسانی که ایمان آورده اید ! درباره کشتگان ،قصاص بر شما فرض شده است ( و باید در آن کسی را به گناه دیگری نگرفت ، و بلکه ) : آزاد در برابر آزاد ، و برده در برابر برده ، و زن در برابر زن است . پس اگر کسی از ناحیه برادر ( دینی ) خود ، گذشتی شد ( و یکی از صاحبان خونبها کشنده را بخشید ، و یا حکم قصاص تبدیل به خونبها گردید ، از سوی عفو کننده ) باید نیک رفتاری شود و ( سختگیری و بدرفتاری نشود ، و از سوی قاتل نیز به ولی مقتول ) پرداخت ( دیه ) با نیکی انجام گیرد ( و در آن کم و کاست و سهل ا نگاری نباشد ) . این تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان . پس اگر کسی بعد از آن ( گذشت و خوشنودی از دیه ) تجاوز کند ( و از قاتل انتقام بگیرد ) او را عذاب دردناکی خواهد بود .‏

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


عضو انجمن زنان و مامایی ایران با تأکید...
ویدئو
غذای کودک باید سر ساعت معین و در محیط...
ماد ران امروزی دغدغه‌های زیاد‌ی دارند که...
روز مادر مبارکباد
اینفوگرافی
در شب میلاد حضرت فاطمه(س) ،عروس و داماد...
مادران شهدا شاهدانی بی ادعا هستند که با...
برنده لوح تقدیر بهترین پویانمایی از...
زوج گلستانی با جمع آوری بیش از ۲هزار و...
اینفوگرافی
این هنریکی از زیرشاخه‌های صنایع چوب نیز...
برخی افراد بر اثر خوردن ماهی همراه با...
عروسک دست‌ساز زنان روستای قلعه قافه از...
اینفوگرافی
با توجه به شیوع کرونا گلستانی ها امسال...
بهترین راه لاغری بدون بازگشت و سریع در...
اینفوگرافی
نقاشی
فیلم و شعرخوانی
عکس تبریک یلدا

پربازدیدترین های ماه اخیر

نظرسنجی مخاطبین

مخاطب گرامی نظر شما در مورد برنامه های صدای مرکز چیست؟

آثار گرافیکی و تولیدات ویژه

«آی جان عبادی» بانوی کارآفرین گلستانی
«آی جان عبادی» بانوی کارآفرین گلستانی
«آی جان عبادی» بانوی کارآفرین گلستانی با تکیه بر هنر و استعداد خود و بر اساس تجربه‌ای ۲۰ ساله در عرصه هنرهای دستی ترکمن و ساخت فرش‌های چرم به موفقیت رسیده است.
کدام زنان در معرض خطر سرطان سینه هستند؟
کدام زنان در معرض خطر سرطان سینه هستند؟
عضو انجمن زنان و مامایی ایران با تأکید بر اینکه سرطان سینه پس از سرطان پوست دومین بیماری شایع در میان زنان است، گفت: از فاکتور‌های اصلی ابتلا به این سرطان، جنسیت و سن افراد است که به طور معمول در سن یائسگی و پس از آن نمود می‌یابد که متاسفأنه در...
شکوفه‌های زودرس بهاری گلستان
شکوفه‌های زودرس بهاری گلستان
گرمای هوا در فصل زمستان موجب گل دادن درختان شده است، درختانی که در بهار شکوفه می‌دهند و این شکوفه‌ها تبدیل به میوه می‌شود، اما این روزها در گوشه و کنار شهر پر شده از درختانی که سرشار از شکوفه هستند.
با ایران حرف بزن
با ایران حرف بزن
ویدئوی مردمی
شب آرزوها؛ شبی که خدا بی حساب می‌بخشد
شب آرزوها؛ شبی که خدا بی حساب می‌بخشد
ویدئو + اینفوگرافی + متن
کودکتان غذا نمی‌خورد؟ راه حل چیست؟!
کودکتان غذا نمی‌خورد؟ راه حل چیست؟!
غذای کودک باید سر ساعت معین و در محیط روشن و خوشایند و در ظروف خوش رنگ در اختیار او قرار گیرد.
ظرفیت های اشتغال در بندرگز
ظرفیت های اشتغال در بندرگز
ویدئو + مقاله
اعمال ماه رجب، ماه خدا
اعمال ماه رجب، ماه خدا
ایتفوگرافی+متن
ظرفیت های اشتغال در گُمیشان
ظرفیت های اشتغال در گُمیشان
مقاله
تولید ملی و خودکفایی ثمره اعتماد به جوانان
تولید ملی و خودکفایی ثمره اعتماد به جوانان
سازنده دستگاه هشدار دهنده نشت گاز مونوکسید کربن یکی از مخترعان جوان گلستانی است که نیاز به حمایت مسئولان دارد.
گلستان بزرگترین تولیدکننده یُد خاورمیانه
گلستان بزرگترین تولیدکننده یُد خاورمیانه
با فعالیت کارخانه یُد در گلستان، ایران به یکی از قطب‌های تولید یُد جهان تبدیل شده است.
هفت سر فصل اساسی گام دوم
هفت سر فصل اساسی گام دوم
اینفوگرافی
تخت سلطنت روی خون ملت
تخت سلطنت روی خون ملت
ویدئو
سیاست قطعی ایران درباره برجام
سیاست قطعی ایران درباره برجام
ویدئو