جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

حرف روز(سویا) - نمایش محتوای صدا

 

 

حرف روز(سویا)

حرف روز(سویا)


در این برنامه حرف روز اهمیت نقش اقتصادی سویا یا دانه های روغنی در اقتصاد استان گلستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.گزارشگر برنامه برای تهیه این برنامه به سراغ یکی از فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی رفتند.

 

 

آدرس کوتاه :