اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۶

رز نجفی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

محتوای تولیدات ویژه

رز نجفی

رز نجفی متولد دی ماه سال 88 در شهر گرگان است.