اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۶

رهام نجفی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

محتوای تولیدات ویژه

رهام نجفی

رهام نجفی متولد اردیبهشت ماه سال 86 در شهر گرگان است.