رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

شاهكوه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

محتوای تولیدات ویژه

شاهكوه

Loading the player...

دانلود

شاهكوه روستايي استكوهستاني,واقع درالبرزمركزي كه از شمال بهگرگانو ازجنوب شرقي بهشاهرودواز جنوب غربي بهدامغانمي رسد . واز نظر تقسيمات استاني در حوزه استانگلستانقرار مي گيرد . اين روستا در ارتفاع2000متري دريا قرارداردوبا شهرهاي گرگان و شاهرود ارتباط زميني از طريق راهشوسه دارد. شاهكوه به علت موقعيت كوهستاني خود داراي تابستانهايي معتدل وزمستانهايي سرد است و مردم آن به كارهاي كشاورزي و دامپروري اشتغال دارند . درپاييز و زمستان مردم اين منطقه به علت سردي هوا و عدم امكان كشت وكار به شهرهايگرگان و شاهرود كوچ مي‌كنند . اما در تابستان شاهكوه جمعيت فراواني را در خود جايميدهند و جمعيت آن به حدود پانصد خانواده مي‌رسد

کشاورزی و باغداری

شاهکوه  از لحاظ توليد سيب‌زميني، يكي ازمناطق مهم چهارگانه كشور همچوناردبيل،همدانوفريدن اصفهانمي‌باشد كه در تأمين نيازهاي غذايي منطقه و حتي كشور نقش عمده‌اي را ايفامي‌كند و از مازاد توليد فراواني برخوردار مي‌باشد بطوريكه كيفيت و مرغوبيتسيب‌زمينيمنطقه شاهكوه در سطح كشور، از مقام و جايگاه بالايي برخورداراست

شاهكوهو چهارباغ از نظر توليدات كشاورزي، وضعيت ممتازي را در منطقه داراست و كشت محصولاتياز قبيلگندم، جو، دانه‌هاي روغني مانندآفتابگردانبعلت مساعدبودن محيط طبيعي، توأم با موفقيت بوده است. ورود ماشين‌آلات كشاورزي از قبيلتراكتور، كمباين، گاوآهن، مكانيزه شدن نسبي زراعت، استفاده از كود شيميايي كه ميزانمصرف آن عليرغم نوسانات قيمت، سير صعودي را مي‌پيمايد، مبارزه با آفات نباتي باروشي صحيح و غيره، همه حاكي از تلاش و كوشش كشاورزان سخت‌كوش منطقه در بهره‌گيري ازاستعدادهاي طبيعيمي‌باشد

دامداری و دامپروری

در دامداري كوهستانيشاهکوهبه جاياستفاده از چراگاههاي دوردست بخشهاي مختلف، دامنه‌هاي كوهستاني مورد استفاده قرارمي‌گيرند. لذا دامها اعم از كوچك و بزرگ، زمستان را در آغلهاي چسبيده به محل سكونتدامداران به سر مي‌برند كه بعنوان بارزترين نمونه مي‌توان به روستايقرن‌آبادگرگاناشاره كرد. ولي به هنگام تابستان، آغلها را رها مي‌سازند و به چراگاههاي واقع درمناطق ييلاقي نقل مكان مي‌كنند. در اين چراگاهها، گله‌ها تابستان را در هواي آزادكوهستاني مي‌گذرانند و چوپانان نيز در پناهگاههاي موقت كه اصطلاحاً به آنكومهمي‌گويند اطراق مي‌كنند

جنگلها

وسعت جنگلهايشاهکوهازقزلقوسفاليتاشلگهوچالچالياندر امتداد شمال به جنوب و ازچمن‌ساورتاجمشيريوسورخاندر امتدادغرب به شرق مي‌باشد كه شامل درختانمازو بلند، افرا، سرخدار، انواعميوه‌هاي جنگلي،انجيلو، ارس(اورس)‌ است. علاوه بر آنكه حيات كشاورزي واقتصادي منطقه به موجوديت اين جنگل‌ها بستگي دارد، اساساً كشت و كار و زراعت نيزتحت تأثير مستقيم جنگل قرار داشته، در تعديل آب و هوا و تأمين آبهاي سطحي وتحت‌الارضي، سهم مؤثري را دارا مي‌باشد
هر چهاز گرگان به طرف منطقه‌ء شاهكوه نزديكتر شويم با كاهش بارندگي مواجه مي‌گرديمو بههمان نسبت جنگل، سيماي ديگري به خود مي‌گيرد و تركيب، تراكم و نوع درختان تغييرمي‌كند. كسانيكه از گرگان به چهارباغ، شاهكوه و نهايتاً به طرف شاهرود، از طريقجاده سفر كرده‌اند به خوبي دريافته‌اند كه جنگلهاي مرطوب شمال بعلت كم شدن رطوبتمحيط و تغيير آب و هوايي، رفته‌رفته بصورت جنگل هاي نيمه مرطوب درآمده و سرانجام بهمناطق نيمه خشك منتهي مي‌گردد، كه بارزترين نمونه‌ء آن ظاهر شدن جنگلهاي پهن‌برگ درمقابل درختانارسو درختچه‌هاي وحشيپيرودر دشتسرعلي‌آبادمی‌باشد

معادن

قرائن و شواهد درنفت‌دره‌،گوياي واقعيت انكارناپذيري است كه از معدن نفت و گاز طبيعي خبر مي‌دهد كه در صورتتحقيقات كارشناسان و شناسايي از توان طبيعي و ظرفيت توليد و ذخيره آن، مي‌تواندزمينه تحول، دگرگوني و شكوفايي اقتصادي قابل توجهي را در منطقه در جهت توسعه وپيشرفت آن موجب گردد. ضمناً علاوه بر آن بايستي محققين در جهت كشف معادن ذغال‌سنگدر كوههاي منطقه، روحيه‌ جستجوگر خود را مضاعف نمايند و احتمالاً به كشف رگه‌هايمعدن ذغال سنگ موفق خواهند شد. علاوه بر اين معادن، مي‌توان از وجود معادني چونانواع فلزات و سنگهاي قيمتينقره، مس، فيروزه‌نامبرد

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.