سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

معرفی صدر استرآبادی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

محتوای تولیدات ویژه

معرفی صدر استرآبادی

معرفی صدر استرآبادی


 

سید جمال الدین محمد فرزند ارشد مجتهد اعلم مولانا قطب الدین4 سید عبدالله بن محمد حسینی از نام آوران عالم شیعه بود که در استراباد پا به جهان هستی گذاشت مقدمات علوم را در زادگاهش آموخت و برای تکمیل  و گسترش دانش خود راهی هرات شد و در حلقه درس ملا شیخ حسن حسانی درآمد.

این فقیه فاصل و محدث و محقق شیعی،پس از بازگشت به ایران با تقرب و احترامی که در زمان شاه اسماعیل5  و شاه طهماسب6 صفوی پیدا کرده بود به مقام صدر اعظمی  نایل آمد.

صاحب روضات الجنات به نقل از صاحب ریاض: شرح تهذیب الاصول را که شرحی  است متمزح با متن ، ومن ان را در استراباد و تبریز دیده ام به گمان من این صاحب شرح ، از شاگردان شیخ علی کرکی است.

درادامه آن می نویسد: سید جمال الدین استرابادی ، شرحی عالی بر تهذیب  الاصول علامه حلی 726 ه ق  با عنوان تهذیب الوصول الی علم الاصول که کتابی است تحقیقی و بین اصولی ها بسیار معروف و مرجعی است مستند که بدان استناد می کنند. او غیر از جمال الدین محدث هروی صاحب روضه الجنات است.

از شاه طاهر بن شاه رضی الدین حسینی سغدی ،از خاندان خواندی سیدان، از فاطمیان مصر و از مردم قزوین که در کاشان مدرس بوده است سندی در دست است که : وی از ترس میر جمال الدین استرابادی و شاه اسماعیل در 926 ه ق به هند رفت و به در خواست برهان نظام شاه در 929 ه ق به احمد نگر دکن رفته و به مناصب دولتی رسید و سرانجام در952 ه در همان جا در گذشت.

با نگاهی عمیقانه تر به تاریخ فراغت تالیف تهذیب الوصول الی علم الاصول که ربیع الاخر سال 929 ه ق بر آن رقم خورده و اثری است ممتاز که از جهاتی بر تمامی  شروح از جمله بشرح :

عمیدی-ضیائی - فخری - شیخ منصور "معروف به راستگو" - شیخ عبدالنبی جزایری- و حتی شرح معروف سید مجد الدین عباد بن احمد بن اسماعیل حسینی که فاضلی است جلیل بسیار نزدیک است.

از بعد پختگی ، محققانه تر و بر دیگر شروح ارجحیت وبرتری دارد. تا آنجا که شهید ثانی در جای جای نوشته هایش به نقل آن استناد می کند و این خود  دلیلی متقن و استوار وقابل اعتماد این شرح می باشد.

در یکی از اجازات سیدحسین کرکی که از شیخ بهایی7 روایت کرده، می نویسد: حدثنی امیر ابوالوالی سید محقق شاه محمود اینجوی حسینی شیرازی سال 1005 ه ق از سید جلیل امیر صفی الدین محمد بن سید علامه جمال الدین استرابادی صاحب شرح تهذیب الاصول شیخ علی بن عبدالعالی کرکی 940 ه ق ....

و سید جمال الدین که در بعضی از تراجم احوال با عنوان "سید صدر امیر کبیر" آمده از شاگردان ملا جلال الدین دوانی بشمار می آید.

این نکته که مورد تایید شیخ منصور راستگو " شارح دیگر تهذیب الاصول" بعنوان سند در گفتار دیگران متاخر آمده است شاید نتوان سید جمال الدین رااز شاگردان شیخ علی کرکی متوفی 940یا 945 ه ق دانست بلکه به ظن قوی معاصر بود نشان را نباید تردید کرد.

سید جمال الدین استرابادی را که فقه و تفسیر و کلام و منطق و... واکثر علوم را خوب می دانست در جوانی راهی هرات شد و خان خانان او را مورد توجه و اکرام قرار داد در حالیکه از شهرتی آن چنانی برخوردار نبود در همان ماه های نخستین با حضور در حلقه درس شیخ حسن حسانی ، جای خوبی برای خود باز کرد.

شرح لوامع را نوشت که بر گرفته از دانسته های خود از محضر درس استادش حسانی بود

به نوشته بعضی از تذکره نویسان:
زمانی که محقق کرکی دوبار به ایران آمده ورودش مصادف بود با صدارت سید جمال الدین که فیما بین دوستی و آشنایی استواری حاکم بود و می توان گفت سفر محقق کرکی به اتکای دوستی با سید جمال الدین بود که می دانست دارای پناهگاهی است.

از اعتماد به نفس و ذکاوت فطری سید جمال الدین می نویسند :
در زمان شاه اسماعیل و در مجلس مشورتی شاهانه قرارشد به عهد و پیمان که در آن مجلس بسته شده بود. محقق کرکی شرح قوشچی را به جمال الدین درس دهد ودر ازای آن قواعد علامه را نزد استرابادی بخواند و هر یک از دودرس در یک هفته خاتمه پذیرد.

اماوقتی نوبت تدریس به سید جمال الدین رسید از این کار سرباز زد و امتناع کرد و گفت: همه مقصود من آن بوده که افتخار شاگردی استادی بزرگ چون کرکی را داشته باشم وهرگز نخواستم مقام تدریس داشته باشم.
صاحب روضات الجنات به این نکته سیاستگرانه و بازی عقل سید جمال الدین اشارتی دارد.

در مورد دیگر راجع به کیاست و سیاست این ادیب فقیه نوشته اند:
همزمان با صدارت او در روزگار شاه اسماعیل " برخی نوشته اند شاه طهماسب" وزیر شاه خواست برای ارتباط میان سید جمال الدین و امیر غیاث الدین منصور شیرازی.

خواستند میر غیاث الدین را درصدارت جمال الدین استرابادی شریک کند و برای شور و رای اعتماد که عامل نفاق بین اندو نباشد و منجر به درگیری ها نشود آماده شنیدن آراء و نقطه نظرات انان شد از آن جائیکه نوشته اند:
سید جمال الدین استرابادی با همه دانش و تواضع و مردم داریش مردی بذله گو و مزاح بود. او عدم توافق یا مخالفت را ابراز نکرد.

اما کلمات وگفتارش را رندانه آن هم در کسوت شوخی عنوان نمود که وزیر را چنان دستگیر شد که بقول نویسنده تاریخ ناقل:
وزیر دست  راست و چپ را نپذیرفت و سیاست وزیر را چنان خنثی نمود که انگیزه احترام بیشتر غیاث الدین نسبت خود گردید.

از سید جمال الدین حسینی استرابادی آثار زیادی را نوشته اند که از آن جمله اند:
1-شرح تهذیب الوصول الی علم الاصول که  شرحی بر تهذیب الاصول علامه حلی "م- 726 ه ق  " است... میرزا عبدالله افندی از این شرح نام می برد.

2-حواشی و تفریظی دارد  بر بحرالانساب که نوشته وبه خط و امضای او در دست می باشد.محمد حسین روحانی - حسن انوشه- محمد باقر خوانساری ، نشر اسلامیه


ماخذ و منابع :  الذریعه 13/166  -  2 -روضات الجنات 2/211/ 482 -  3 -فهرست نسخه های خطی در کتابخانه مشهد 2/86-  4 - اعیان الشیعه 4/210- تاریخ عالم آرای عباسی 144-    5- تکمله الاخبار 6- ریاض العلما5/33-  7 -الفوائد الرضویه 84-    8- کشف الاستار 330.

پاورقی:
1- امیر کبیر: در یکی از اجازات محقق سید حسن کرکی" در متن مقاله" حدثنی امیر ابوالوالی "ابوالولید" 1005 ه.ق
2- میر  : دوره جدید مجله هنر و مردم شماره 111 دی ماه 1350 شمسی
3-  کتاب 5 جلدی گنجینه خطوط علما و دانشمندان فخر الدین نصیری امینی"فخری - فخر المحققین" جلد 2 ص1079. چاپ اول 1367 شمسی
4- مولانا قطب الدین. نکاهی به تاریخ ادب پارسی در هند ص 410
5- شاه اسماعیل اول موسس سلسله صفوی . کوچکترین فرزند حیدر که در لاهیجان اقامت داشت و 906 ه ق "14 سالگی" به سلطنت رسید در سفری که به قصد شکار در اوائل سال 903 ه ق به طرف شکی در برگشت در اثر ابتلا به حصبه در بیستمین سال سلطنتش درگذشت . جنازه اش را فردای آن روز به همراهی و حضور سید جمال الدین محمد استرابادی به اردبیل برده و در جوار قبر جدش شیخ صفی الدین به خاک سپردند.
بابا صفری در جلد اول چاپ دوم سال 1370 کتاب اردبیل در گذرگاه تاریخ می نویسد: در نزدیکی های سراب بیمار شد و در انجا درگذشت.
6- پس از در گذشت شاه اسماعیل در 930 ه ق از دو دختر و چهار پسرش "طهماسب میرزا که ارشد بود در 11 سالگی در تبریز به سلطنت نشست و قزوین را پایتخت قرار داد.
پدر را با همراهی سید جمال الدین محمد استرابادی در اردبیل در جوار بقعه وبارگاه جدش بخاک سپرد.
7- محمد بن حسین بن عبدالصمد ملقب به بهائ الدین عاملی "شیخ بهائی" 952 لعلیک 1031 مشهد الرضا

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویدئوی طنز
آیران قایران" (آیران به معنای ماست و...
مسابقه‌ی عکاسی کمدی حیات‌ وحش که هرساله...
سومین سرطان شایع در خانم‌ها در ایران و...
میل و هوس شدید به شیرینی جات می تواند به...
طناب زدن خانم‌ها چگونه باید باشد تا ضرر...
۶ نوع محتوا که هرگز نباید در شبکه‌های...
گزارش تصویری
موشن گرافی
موشن گرافی
یکی از علل اصلی که کودکان عرق می‌کنند...
پخت شیرینی “پیشمه” در بین ترکمن‌ها رواج...
زیبایی حیاط خانه‌ای روستایی در گرگان با...
گزارش تصویری
هوشیاری راننده و سد کردن مسیر با خودرو،...
اینفوگرافی
مصرف غذای وعده های اصلی در سحری ،کمک به...

پربازدیدترین های ماه اخیر

نظرسنجی مخاطبین

مخاطب گرامی نظر شما در مورد برنامه های صدای مرکز چیست؟

آثار گرافیکی و تولیدات ویژه

ساعات پایانی رای گیری؛ حضور گسترده مردم گلستان در شعب اخذ رای
ساعات پایانی رای گیری؛ حضور گسترده مردم گلستان در شعب اخذ رای
در ساعات پایانی رای گیری، حضور گسترده مردم گلستان در شعب اخذ رای همچنان ادامه دارد.
نماهنگ دست تو بده بمن
نماهنگ دست تو بده بمن
ویدئو
مردم میدان
مردم میدان
عکس
دفاع از حرم
دفاع از حرم
پوستر
اثر پلاک
اثر پلاک
موشن کمیک
استوری های پویش مرد میدان
استوری های پویش مرد میدان
پوستر
تجلی حضور
تجلی حضور
ویدئو
حضور حماسی مردم اق قلا
حضور حماسی مردم اق قلا
ویدئو
مسابقه عکس#مردم میدان
مسابقه عکس#مردم میدان
پوستر
روز حماسه
روز حماسه
ویدئو
روز انتخاب
روز انتخاب
عکس های روز انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 1400
اسم -نمی برم
اسم -نمی برم
ویدئو
تعهد و تخصص
تعهد و تخصص
ویدئو
چطور در پویش ملی #مردم_میدان شرکت کنیم ؟
چطور در پویش ملی #مردم_میدان شرکت کنیم ؟
ویدئو+پوستر
استوری مرد میدان
استوری مرد میدان
کلیپ
شوخی با بازاریان
شوخی با بازاریان
ویدئوی طنز