جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

ویژه برنامه بصیرت - نمایش محتوای صدا

 

 

ویژه برنامه بصیرت

ویژه برنامه بصیرت


 

عوامل برنامه :

تهیه کننده :محمد علی صوفی ،

گوینده:ارمغان سرایداری محمودی ،

صدابردار :رضانوچمنی،

گزارشگر :معصومه زارعی

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :