جهش تولید | دوشنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

گلستانه - نمایش محتوای صدا

 

 

گلستانه

گلستانه


 

آیتم های( گزارش-طنز -مسابقه–تلفن های مردمی-مراسم پرفیض وملکوتی اذان مغرب به افق گرگان )از بخش های این برنامه می باشد.

تهیه کنندگان:شاکری نژاد-گیلانی-طالبی-سعادت فر-رضوانی

گویندگان:یوسفی-شاه حسینی-رستمی-صمیمی-شافعی- حسین زاده-سرایداری

گزارشگران: اسدی –زارعی-رسول آبادی -پیشکار


صدابردار:آسوده-صادقی-ابراهیمی-کریمی- بسطامی

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :