رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

گوسفندانی با چهار شاخ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

محتوای تولیدات ویژه

گوسفندانی با چهار شاخ

در روستای تقرتپه گرگان گوسفندانی با چهار شاخ وجود دارد که صاحب آنها میگوید که بصورت ارثی به آنها رسیده و بره های آن همیشه دارای چهار شاخ می شوند.

شاخ برجستگی تیزی است که بر روی سر بعضی از پستاندارانرشد کرده و از قسمت داخلی استخوانی با پوششی از کراتین و دیگر انواع پروتئین تشکیل شده. ناخنهای دست و پا از جنس شاخ هستند. پر و منقار پرندگان و پولک بدن خزندگان نیز از ماده‌ای شاخی ساخته می‌شوند.

کاربرد شاخ برای جانوران:

جانوران شاخدار استفاده‌های گوناگونی از شاخ می‌کنند از جمله دفاع از خود در مقابل جانوران شکارچی و و رقابت با دیگر اعضای گونه خود در هنگام جفت یابی.

کاربرد شاخ برای انسانها:

از بعضی انواع شاخ انواعی از ساز بادی مانند شوفار ساخته می‌شود.

گوسفند چند شاخی:

گرچه نژادهای چند شاخی گوسفند وجود دارد اما از نظر تعداد بسیار کم هستند و وجود چهار شاخ پدیده‌ای نادر است. چند شاخی گوسفندان در اثر خصوصیات ژنیتیکی گوسفند است که این خصوصیت به نسل‌های بعدی نیز منتقل میشود.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.