حمایت از کالای ایرانی | Tue, 25 Sep 2018

صفحه اصلی

 

 

تازه های تولیدات سیما

این برنامه با هدف معرفی دستاوردهای مختلف...
این برنامه در واقع تاریخ شفاهی رزمندگان...
این برنامه در روزهای عاشورا و تاسوآ از...
خبرخوان جذب ایده آرشیو سیما

تازه های تولید صدا

این برنامه کاری از گروه بسیج رادیوگلستان...
آغاز عطشناک نهضت حسینی است و خط سرخ...
السلام ای وادی کربلا، السلام ای سرزمین...
خبرخوان صدا جذب ایده آرشيو صدا
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:50

  سینمایی دوشنبه 55 Minute

 • 00:45

  اسما ... اذان ظهر 255 Minute

 • 05:00

  بازپخش لحظه ملکوتی 60 Minute

 • 06:00

  سرود جمهوری اسلامی ایران 10 Minute

 • 06:10

  دعای عهد 175 Minute

 • 09:05

  پزشک شما 55 Minute

 • 10:00

  بازپخش خانه محبت 65 Minute

 • 11:05

  بازپخش سینمایی 30 Minute

 • 11:35

  مستند تولیدی 45 Minute

 • 12:20

  میان برنامه 10 Minute

 • 12:30

  لحظه ملکوتی 55 Minute

 • 13:25

  باز پخش فیلم سینمایی 90 Minute

 • 14:55

  میان برنامه 5 Minute

 • 15:00

  بازپخش دیوار به دیوار 55 Minute

 • 15:55

  آگهی بازرگانی 5 Minute

 • 16:00

  خبر 5 Minute

 • 16:05

  گفتمان 45 Minute

 • 16:50

  قاب سفید 7 Minute

 • 16:57

  آگهی بازرگانی 3 Minute

 • 17:00

  خبر ترکمنی 15 Minute

 • 17:15

  بازپخش یادگیری برتر 35 Minute

 • 17:50

  قاب سفید 5 Minute

 • 17:55

  آگهی بازرگانی 55 Minute

 • 18:50

  مستند تولیدی 65 Minute

 • 19:55

  آگهی بازرگانی 5 Minute

 • 20:00

  خبر 40 Minute

 • 20:40

  سریال دیوار به دیوار 90 Minute

 • 22:10

  مستند تولیدی 50 Minute

 • 23:00

  فیلم سینمایی 0 Minute

 • 23:00

  خبر 20 Minute

 • 23:20

  گفتگوی ویژه خبری

 • 23:50

  سینمایی

خبرها و رویدادها