حمایت از کالای ایرانی | Sun, 17 Jun 2018

صفحه اصلی

 

 

تازه های تولید صدا

به مناسبت عید سعید فطر درواحد صدای...
به مناسبت عید سعید فطر درواحد صدای...
ویژه برنامه زیتون سربلند فردا در روز...
آرشيو صدا جذب ایده خبرخوان صدا
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:50

  سینمایی یک شنبه 55 Minute

 • 00:45

  اسما ... اذان ظهر 115 Minute

 • 02:40

  سحرگاهان 45 Minute

 • 03:25

  بازپخش خانه محبت 95 Minute

 • 05:00

  بازپخش لحظه ملکوتی 60 Minute

 • 06:00

  سرود جمهوری اسلامی ایران 10 Minute

 • 06:10

  دعای صباح 80 Minute

 • 07:30

  بازپخش سخنرانی آیت ا... علوی 30 Minute

 • 08:00

  بازپخش ماه مهربانی 65 Minute

 • 09:05

  پزشک شما 55 Minute

 • 10:00

  خانه محبت زنده 65 Minute

 • 11:05

  بازپخش سینمایی 30 Minute

 • 11:35

  مستند تولیدی 45 Minute

 • 12:20

  میان برنامه 10 Minute

 • 12:30

  لحظه ملکوتی 35 Minute

 • 13:05

  سخنرانی آیت ا... میبدی 20 Minute

 • 13:25

  باز پخش فیلم سینمایی 15 Minute

 • 13:40

  ترتیل قرآن کریم - زنده 75 Minute

 • 14:55

  میان برنامه 5 Minute

 • 15:00

  بازپخش دیوار به دیوار 55 Minute

 • 15:55

  آگهی بازرگانی 5 Minute

 • 16:00

  خبر 14 Minute

 • 16:14

  اولکام 36 Minute

 • 16:50

  قاب سفید 7 Minute

 • 16:57

  آگهی بازرگانی 3 Minute

 • 17:00

  خبر ترکمنی 15 Minute

 • 17:15

  یادگیری برتر 35 Minute

 • 17:50

  قاب سفید 5 Minute

 • 17:55

  آگهی بازرگانی 5 Minute

 • 18:00

  سخنرانی آیت ا... نورمفیدی 50 Minute

 • 18:50

  مستند تولیدی 55 Minute

 • 19:45

  سخنرانی آیت ا... شاهرودی 10 Minute

 • 19:55

  آگهی بازرگانی 5 Minute

 • 20:00

  خبر 40 Minute

 • 20:40

  سریال دیوار به دیوار 55 Minute

 • 21:35

  سخنرانی آیت ا... علوی 30 Minute

 • 22:05

  در استان 5 Minute

 • 22:10

  مستند تولیدی 50 Minute

 • 23:00

  خبر 0 Minute

 • 23:00

  فیلم سینمایی

 • 23:50

  سینمایی

خبرها و رویدادها