جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

ارسال فایل

 

 

فایلهای خود را در این قسمت ارسال بفرمایید:

Text to Identify

ارسالهای شما

تصاویر ارسالی مردم در شب یلدا
تصاویر ارسالی مردم در شب یلدا
با توجه به شیوع کرونا گلستانی ها امسال یلدایی کوچک و کم تعداد داشتند.
حسین بذرافشان
حسین بذرافشان
عکس تبریک یلدا
تشکر یسنا تازیکه از کادر درمانی
تشکر یسنا تازیکه از کادر درمانی
فیلم و شعرخوانی
نونا زرعکانی
نونا زرعکانی
نقاشی تبریک شب یلدا
یسنا تازیکه
یسنا تازیکه
نقاشی تشکر از کادر درمان