اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | سه‌شنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۶

خاطره

 

 

خاطرات دفاع مقدس

شوخی احمد با احمد
شیفته سردار شهید محمود کاوه شدم
دختر من که از رقیه امام حسین عزیزتر...
فرمانده‌ای که با خدا معامله کرد
حقیقتی شبیه افسانه ها...
خودت بخور تا در آن دنیا هم خودت جوابش را...