اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | یک‌شنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۶

پخش زنده رادیو

 

 

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:30

  آوای کتاب ت شنبه 60 دقیقه

 • 00:30

  راز و نیاز 90 دقیقه

 • 02:00

  نمایش بامدادی 90 دقیقه

 • 03:30

  تامین پخش 70 دقیقه

 • 04:40

  ساحل نیاز 30 دقیقه

 • 05:10

  از نگاه سالکان 55 دقیقه

 • 06:05

  چارشو 35 دقیقه

 • 06:40

  بچه های گلستان 50 دقیقه

 • 07:30

  گلستان سلام 30 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 120 دقیقه

 • 10:00

  نمایش 0 دقیقه

 • 10:00

  خبر استان 5 دقیقه

 • 10:05

  بازپخش خانه محبت 5 دقیقه

 • 10:10

  خانه ما 20 دقیقه

 • 10:30

  مردان پارسی 160 دقیقه

 • 13:10

  ترنم و ترانه 45 دقیقه

 • 13:55

  آگهی بازرگانی 5 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 120 دقیقه

 • 16:00

  خبر استان 20 دقیقه

 • 16:20

  داستان مثلث ها 10 دقیقه

 • 16:30

  صدای آبادی 80 دقیقه

 • 17:50

  رندانه 70 دقیقه

 • 19:00

  با شهرستانهای 3 20 دقیقه

 • 19:20

  تا آسمان 100 دقیقه

 • 21:00

  با شهرستانهای 4 5 دقیقه

 • 21:05

  دلنوازان زنده 115 دقیقه

 • 23:00

  قصه شب

 • 23:30

  آوای کتاب ت