اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۶

پخش زنده رادیو

 

 

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:30

  آوای کتاب ت یک شنبه 60 دقیقه

 • 00:30

  گل گشت تاریخی 90 دقیقه

 • 02:00

  نمایش بامدادی 30 دقیقه

 • 02:30

  نجوای نیاز 60 دقیقه

 • 03:30

  تامین پخش 100 دقیقه

 • 05:10

  از نگاه سالکان 80 دقیقه

 • 06:30

  چارشو 10 دقیقه

 • 06:40

  بچه های گلستان 50 دقیقه

 • 07:30

  گلستان سلام 30 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 120 دقیقه

 • 10:00

  خبر استان 10 دقیقه

 • 10:10

  خانه ما 60 دقیقه

 • 11:10

  راز و نیاز 110 دقیقه

 • 13:00

  پرسش و پاسخ 55 دقیقه

 • 13:55

  آگهی بازرگانی 5 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 100 دقیقه

 • 15:40

  پیرغلامان 20 دقیقه

 • 16:00

  خبر استان 30 دقیقه

 • 16:30

  صدای آبادی 50 دقیقه

 • 17:20

  تا آسمان 40 دقیقه

 • 18:00

  ساعت جوانی 45 دقیقه

 • 18:45

  رندانه 15 دقیقه

 • 19:00

  گلستانه 90 دقیقه

 • 20:30

  نمایش 30 دقیقه

 • 21:00

  پرسش و پاسخ 120 دقیقه

 • 23:00

  قصه شب

 • 23:30

  آوای کتاب ت