حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۳ فروردین ۱۳۹۸

پخش زنده سیما

 

 

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:50

  سینمایی جمعه 20 دقیقه

 • 00:10

  بازپخش سینمایی 10 دقیقه

 • 00:20

  تکرار کوله گرد 10 دقیقه

 • 00:30

  راهیان نور 270 دقیقه

 • 05:00

  بازپخش لحظه ملکوتی 30 دقیقه

 • 05:30

  ویژه اذان صبح 30 دقیقه

 • 06:00

  سرود جمهوری اسلامی ایران 10 دقیقه

 • 06:10

  دعای صباح 5 دقیقه

 • 06:15

  چلچراغ 55 دقیقه

 • 07:10

  ایرانگرد 65 دقیقه

 • 08:15

  بازپخش سریال 95 دقیقه

 • 09:50

  سینمایی انیمیشن 80 دقیقه

 • 11:10

  کودک-تولیدی 30 دقیقه

 • 11:40

  اسما ... اذان ظهر 20 دقیقه

 • 12:00

  نوروزگان 10 دقیقه

 • 12:10

  باز پخش فیلم سینمایی 50 دقیقه

 • 13:00

  ویژه اذان ظهر 20 دقیقه

 • 13:20

  فیلم سینمایی نوروزی-تکرار شب قبل 60 دقیقه

 • 14:20

  میان برنامه 30 دقیقه

 • 14:50

  گلستان نگارستان ایران 40 دقیقه

 • 15:30

  بوسه بر خاک 20 دقیقه

 • 15:50

  نیمکت 10 دقیقه

 • 16:00

  خبر 20 دقیقه

 • 16:20

  کوله گرد 110 دقیقه

 • 18:10

  بازپخش سریال اک نیو 10 دقیقه

 • 18:20

  اذان مغرب 85 دقیقه

 • 19:45

  بهار روستا 10 دقیقه

 • 19:55

  آگهی بازرگانی 35 دقیقه

 • 20:30

  فیلم سینایی نوروزی 100 دقیقه

 • 22:10

  شبهای هیرکان 80 دقیقه

 • 23:30

  سریال اک نیو 15 دقیقه

 • 23:45

  سریال علی البدل

 • 23:50

  سینمایی