رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

پخش زنده سیما

 

 

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:30

  سریال تلویزیونی سه شنبه 40 دقیقه

 • 00:10

  لحظه ملکوتی 0 دقیقه

 • 00:10

  بازپخش سینمایی 195 دقیقه

 • 03:25

  بازپخش خانه محبت 95 دقیقه

 • 05:00

  بازپخش لحظه ملکوتی 30 دقیقه

 • 05:30

  ویژه اذان صبح 30 دقیقه

 • 06:00

  سرود جمهوری اسلامی ایران 10 دقیقه

 • 06:10

  دعای صباح 5 دقیقه

 • 06:15

  چلچراغ 55 دقیقه

 • 07:10

  مستند تامینی 65 دقیقه

 • 08:15

  بازپخش سریال 25 دقیقه

 • 08:40

  سینمایی انیمیشن 20 دقیقه

 • 09:00

  کودک-تولیدی 60 دقیقه

 • 10:00

  خانه محبت زنده 60 دقیقه

 • 11:00

  مستند تامینی 30 دقیقه

 • 11:30

  قاب فیروزه ای 10 دقیقه

 • 11:40

  اسما ... اذان ظهر 45 دقیقه

 • 12:25

  نورانی چاغلار 35 دقیقه

 • 13:00

  ویژه اذان ظهر 20 دقیقه

 • 13:20

  فیلم سینمایی 60 دقیقه

 • 14:20

  میان برنامه 30 دقیقه

 • 14:50

  گلستان نگارستان ایران 70 دقیقه

 • 16:00

  خبر 10 دقیقه

 • 16:10

  اولکام 50 دقیقه

 • 17:00

  خبر ترکمنی 10 دقیقه

 • 17:10

  حرف آخر مشارکتی 35 دقیقه

 • 17:45

  نمکدون 25 دقیقه

 • 18:10

  بازپخش سریال 30 دقیقه

 • 18:40

  برق مشارکتی 5 دقیقه

 • 18:45

  مستند تولیدی 15 دقیقه

 • 19:00

  توان پلاس 55 دقیقه

 • 19:55

  آگهی بازرگانی 5 دقیقه

 • 20:00

  خبر 15 دقیقه

 • 20:15

  در شهر 5 دقیقه

 • 20:20

  اذان مغرب 50 دقیقه

 • 21:10

  شبهای هیرکان 110 دقیقه

 • 23:00

  خبر

 • 23:30

  سریال تلویزیونی