حمایت از کالای ایرانی | یک‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

پخش زنده سیما

 

 

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:50

  سینمایی شنبه 95 دقیقه

 • 01:25

  بازپخش شبهای هیرکان 70 دقیقه

 • 02:35

  بازپخش سایه روشن 50 دقیقه

 • 03:25

  مستند ایرانگرد 50 دقیقه

 • 04:15

  بهار روستا 10 دقیقه

 • 04:25

  برنامه اقدام (اقتصاد مقاومتی) 20 دقیقه

 • 04:45

  مستند پشت صحنه 15 دقیقه

 • 05:00

  بازپخش لحظه ملکوتی 45 دقیقه

 • 05:45

  مستند سمرقند 15 دقیقه

 • 06:00

  سرود جمهوری اسلامی ایران 10 دقیقه

 • 06:10

  دعای عهد 50 دقیقه

 • 07:00

  بازپخش شبهای هیرکان 75 دقیقه

 • 08:15

  بازپخش سایه و روشن 50 دقیقه

 • 09:05

  مجموعه عروسکی شکرستان 55 دقیقه

 • 10:00

  بازپخش خانه محبت 60 دقیقه

 • 11:00

  سینما پشت پرده 35 دقیقه

 • 11:35

  مستند تولیدی 45 دقیقه

 • 12:20

  میان برنامه 10 دقیقه

 • 12:30

  لحظه ملکوتی 25 دقیقه

 • 12:55

  اسما ... اذان ظهر 30 دقیقه

 • 13:25

  باز پخش فیلم سینمایی 90 دقیقه

 • 14:55

  میان برنامه 10 دقیقه

 • 15:05

  خنده بازار 50 دقیقه

 • 15:55

  آگهی بازرگانی 5 دقیقه

 • 16:00

  خبر 50 دقیقه

 • 16:50

  قاب سفید 7 دقیقه

 • 16:57

  آگهی بازرگانی 3 دقیقه

 • 17:00

  خبر ترکمنی 15 دقیقه

 • 17:15

  کوله پشتی 35 دقیقه

 • 17:50

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 17:55

  آگهی بازرگانی 5 دقیقه

 • 18:00

  سریال سایه روشن 50 دقیقه

 • 18:50

  مستند تولیدی 60 دقیقه

 • 19:50

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 19:55

  آگهی بازرگانی 5 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 دقیقه

 • 20:20

  قاب فیروزه 40 دقیقه

 • 21:00

  شبهای هیرکان 70 دقیقه

 • 22:10

  مستند تولیدی 50 دقیقه

 • 23:00

  خبر 20 دقیقه

 • 23:20

  گفتگوی ویژه خبری

 • 23:50

  سینمایی